Eton Collection


  • Lifetime Guarantee

Eton Collection

  • Lifetime Guarantee


Order Hotline: 01234 363393 (Bedford)
01942 257800 (Wigan)

Product Name Product Code Price (£)
Eton Mini Mono Basin Mixer with Click Waste TAP190ET
£99.36
Product Name Product Code Price (£)
Eton Mono Basin Mixer with Click Waste TAP191ET
£99.36
Product Name Product Code Price (£)
Eton Bath Shower Mixer TAP192ET
£198.72
Product Name Product Code Price (£)
Eton Bath Filler TAP193ET
£173.88